Створення: 15.05.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 19/06/2015

Публічне акціонерне товариство “Херсонський маслозавод” скликає загальні збори акціонерів 19.06.2015р. о 16.00 год., за адресою товариства м.Херсон вул.Перекопська, 162, актова зала, з таким порядком денним:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затведження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
  3. Затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
  4. Затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій.
  5. Прийняття нової редакції статуту.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 15.06.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час за адресою товариства, звернувшись в бухгалтерію до фінансового директора Іванової Людмили Михайлівни.

Реєстрація учасників зборів 19.06.15 з 15.00 до 15.50 за адресою їх проведення. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Наглядова рада.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 90(2094) від 15.05.2015.