Створення: 10.11.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 12/12/2014

Публічне акціонерне товариство “Херсонський маслозавод” скликає загальні збори акціонерів 12.12.2014р. о 16.00 за адресою: 73036 м.Херсон, вул.Перекопська, 162, актова зала, з таким порядком денним:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затведження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
  3. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства.
  4. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій, затвердження проспекту емісії акцій.
  5. Прийняття рішення про визначення уповноважених органів та осіб товариства щодо виконання процедури збільшення статутного капіталу та розміщення акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 08.12.2014р.
З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час за адресою товариства, звернувшись в бухгалтерію до фінансового директора Іванової Людмили Михайлівни.
Реєстрація учасників зборів 12.12.2014р з 15.00 до 15.50 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.
Наглядова рада.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 214(1967) від 10.11.14.