Створення: 19.07.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 01/09/2017

Публічне акціонерне товариство “Херсонський маслозавод”, місцезнаходження: м.Херсон, вул.Перекопська, 162, скликає позачергові загальні збори акціонерів 01.09.2017р. о 16.00 за своїм місцезнаходженням, актова зала, з таким проектом порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
  3. Затвердження передавального акту в зв’язку з реорганізацією товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1:
лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Язловецька Наталія Іванівна, члени комісії – Литвиненко Марина Іванівна, Бакуменко Ольга Іванівна.
Питання 2:
- по всіх питаннях порядку денного доповідачам термін доповідей не обмежувати; пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді, з повідомленням прізвища, ім‘я та по батькові акціонера; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;
- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.
Питання 3:
затвердити передавальний акт ПАТ «Херсонський маслозавод» станом на 01.09.2017р.;
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: maslozavodkherson.vatua.com
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 28.08.2017р.
З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до генерального директора Костіной К.М., а також в день проведення зборів в місці їх проведення.
Реєстрація учасників зборів 01.09.2017р. з 15.30 до 15.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 134(2639) від 19.07.2017р.