Створення: 28.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 28.04.2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнений голова наглядової ради Кончиць Вiктор Андрiйович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 11.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнений член наглядової ради Овдєй Iгор Вiкторович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 11.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнена член наглядової ради Кончиць Iнна Валерiївна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 11.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнена член наглядової ради Обливальна Юлiя В’ячеславiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 11.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнена член наглядової ради Шевчук Свiтлана Василiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 11.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнена голова ревiзiйної комiсiї Скиба Ольга Григорiвна, володiє 0,0001% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 11.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 звiльнена член ревiзiйної комiсiї Лебеденко Валентина Василiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 11.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обраний голова наглядової ради термiном на один рiк Кончиць Вiктор Андрiйович, акцiями не володiє, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обраний член наглядової ради термiном на один рiк Овдєй Iгор Вiкторович, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обрана член наглядової ради термiном на один рiк Кончиць Iнна Валерiївна, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обрана член наглядової ради термiном на один рiк Обливальна Юлiя В’ячеславiвна, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обрана член наглядової ради термiном на один рiк Шевчук Свiтлана Василiвна, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обрана голова ревiзiйної комiсiї термiном на один рiк Скиба Ольга Григорiвна, володiє 0,0001% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 28.04.2017 обрана член ревiзiйної комiсiї термiном на один рiк Лебеденко Валентина Василiвна, акцiями не володiє, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.