Створення: 14.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 11/04/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 11.04.2014:

 • звiльнений голова наглядової ради Кончиць Вiктор Андрiйович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 03.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • звiльнений член наглядової ради Овдєй Iгор Вiкторович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 03.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • звiльнена член наглядової ради Кончиць Iнна Валерiївна, акцiями не во-лодiє, перебувала на посадi з 03.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • звiльнена член наглядової ради Обливальна Юлiя В’ячеславiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 03.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • звiльнена член наглядової ради Шевчук Свiтлана Василiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 03.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • звiльнена голова ревiзiйної комiсiї Скиба Ольга Григорiвна, володiє 0,00009% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 03.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • звiльнена член ревiзiйної комiсiї Лебеденко Валентина Василiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 03.03.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обрано головою наглядової ради термiном на три роки Кончиця Вiктора Андрiйовича, акцiями не володiє, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обрано членом наглядової ради термiном на три роки Овдєя Iгора Вiкторовича, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обрано членом наглядової ради термiном на три роки Кончиць Iнну Валерiївну, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обрано членом наглядової ради термiном на три роки Обливальну Юлiю В’ячеславiвну, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обрано членом наглядової ради термiном на три роки Шевчук Свiтлану Василiвну, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обрано головою ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Скибу Ольгу Григорiвну, володiє 0,00009% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обрано членом ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Лебеденко Валентину Василiвну, акцiями не володiє, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.