Створення: 15.12.2014

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу – 12/12/2014

Зборами акціонерів 12.12.2014 прийнято рішення про збільшення статутного капіталу (СК) на 5000000грн. шляхом приватного розміщення 20000000шт. простих акцій номінальною вартістю 0,25грн., на суму загальної номінальної вартості 5000000грн. за рахунок додаткових внесків акціонерів.

Ціна розміщення акцій – по ринковій вартості, визначеній експертною оцінкою та затвердженій наглядовою радою – 0,25грн.

На дату прийняття рішення про розміщення акцій власником великого пакету є 1 юридична особа – ТОВ «Корса Корпоративні права», яка володіє 28122924шт. акцій (96,91% СК).

Розміщення акцій додаткового випуску може призвести до збільшення частки у СК особи, яка вже володіє 10 і більше % голосуючих акцій.

Співвідношення суми акцій, на яку вони розміщуються, до розміру СК – 68,92%.

Співвідношення загальної суми акцій, які знаходяться в обігу, до розміру СК – 100%.

Права, які отримують інвестори у ЦП – відповідно до законодавства.

Оплата за акції здійснюється власними коштами у грошовій формі в національній валюті перерахуванням відповідної суми на поточний рахунок, або готівкою через касу.

Мета розміщення акцій: збільшення СК для поповнення обігових коштів, придбання нового обладнання, ремонту приміщень та розширення виробничих можливостей для збільшення прибутковості товариства, підвищення конкурентоспроможності продукції.

Конвертація акцій, що розміщуються, не передбачається.

Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що розміщуються. Розміщення акцій здійснюється у два етапи поміж акціонерами товариства, які є в переліку акціонерів на дату прийняття рішення про збільшення СК.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Михайлова Катерина Михайлівна.