Створення: 31.10.2011

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб ВАТ «Херсонський маслозавод»

Рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ від 03.03.11 звільнені:
- Голова Наглядової ради ТОВ «КОМЕРЦIЙНА ФIРМА «КОРСА ТРЕЙД», акціями ВАТ не володiє, на посадi з 14.04.07.;
- член Ради Директорів-Фiнансовий директор Iванова Людмила Михайлiвна, володiє 0,01% акцій ВАТ, перебувала на посадi з 14.04.07.

Тим же рішенням терміном на 3 роки призначені:
- член Ревізійної комісії Лебеденко Валентина Василівна – представник акціонера- юр.особи, що володіє 96,87% акцій ВАТ, попередні посади: ст. майстер виробничої ділянки ВАТ „Херсонський маслозавод”;
- голова Наглядової ради: Кончиць Віктор Андрійович – представник акціонера-юр.особи, що володіє 96,87% акцій ВАТ, попередні посади: директор ТОВ «Комерційна фірма «Корса Трейд»;
- члени Наглядової ради – представники акціонера- юр.особи, що володіє 96,87% акцій ВАТ: Овдєй Ігор Вікторович, попередні посади: зам.директора ТОВ «Комерційна фірма «Корса Трейд», Кончиць Інна Валеріївна, попередні посади: домогосподарка ,
- член Наглядової ради Обливальна Юлія В’ячеславівна, попередні посади: бухгалтер 1 кат. ВАТ „Херсонський маслозавод”,
- член Наглядової ради Шевчук Світлана Василівна, попередні посади: економіст ВАТ „Херсонський маслозавод”.

Новообрані посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.
Згоди на оприлюднення паспортних даних від осіб не отримано.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор
Михайлова Катерина Михайлівна